Beques universitàries

Per al curs 2022-23:

El termini de presentació es des del dia 30 de març fins al 12 de maig de 2022, a les 24.00h, ambdós inclusivament. A continuació, s'exposa tota la informació necessària:

https://elorienta.com/ferreriguardia/data/uploads/cartel-informativo-nuevo-plazo.pdf

https://elorienta.com/ferreriguardia/data/uploads/becas-2022-2023.-documento-informativo_cas-1.pdf

lineaPeq2.gif

punto5.gif Tipus de beques i quantia

1. Quanties fixes. Són les següents:

  • Beca de Matrícula

La quantía de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits matriculats per primera vegada en el curs.

  •  Quantia fixa lligada a la renda de l'estudiant: 1.600€

Només per a les famílies que no superen el límit 1 de ingressos (vid. més avall).

  • Quantía fixa lligada a la residència de l'estudiant  durant el curs escolar - 1.500€.

2. Quantia variable

El seu import dependrà de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seua renda familiar i es determinarà mitjançant l'aplicació d'una fórmula. És a dir, millors notes i menys ingressos la quantia augmenta.

lineaPeq2.gif 

 punto5.gif Requisits acadèmics:

- 1er curso de Grau:

Beca de matrícula: Els estudiants hauran d'acreditar una nota d'accés a la Universitat, com a mínim de 5 punts, sense tenir en compte la qualificació obtinguda en la fase específica. I almenys un 6,50 per a poder accedir a la beca completa.

- En els següents cursos de Graus

Tenen dret a matrícula gratuïta:

Rama del coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Arts i Humanitats

90 %

Ciències Sociales i Jurídiques

90 % 

Ciències de la Salut

80 %

Ciències

65 %

Engenyeries i Arquitectura

65 %

I per a la resta de les quanties:

Rama del coneixement

Percentatge de crèdits a superar

O bé superar el percentatge de crèdits:

... i obtenir, a més,  una nota mitjana de:

Arts i Humanitats

100 %

90 % 

6,50 punts.

Ciències Sociales i Jurídiques

100 % 

90 %

6,50 punts. 

Ciències de la Salut

100 %

80 % 

6,50 punts.

Ciències

100 %

80 % 

6 punts.

Engenyeries i Arquitectura

85 %

65 % 

 6 punts.

punto5.gif Tornar l'import de la Beca

Els beneficiaris d'aquestes beques, hauran de superar, a més, com a mínim el 50 % dels crèdits o assignatures en què s'hagueren matriculat.

En el cas dels ensenyaments de les branques de Ciències i d'Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40%.

L'incompliment d'aquesta última obligació comportarà el reintegrament de tots els beneficis de la beca amb l'excepció de la beca de matrícula.

lineaPeq2.gif

punto5.gif  Requisits econòmics - Límits de renda familiar

NOTA: Aquestes quantitats es refereixen a la base imposable de l'IRPF. Caldrà incloure també els béns patrimonials. I aplicar possibles deduccions: família nombrosa, etc...

Els límits de renda establits són els següents:

Famílies de... Límit 1 Límit 2 Límit 3
membres 7.278 22.594 24.089
3 membres 10.606 30.668 32.697
membres 13.909 36.421 38.831
membres 17.206 40.708 43.402
membres 20.430 43.945 46.853
Que dóna dret ....
Beca de matrícula SI SI SI
Quantia fixa associada a la renda SI NO NO
Quantia fixa associada a la residència SI SI NO
Quantia variable SI SI NO

 lineaPeq2.gif 

Si et fas un emblic.... ¡no ho dubtes!, consulta aquesta

calculadora de beques

lineaPeq2.gif

 punto5.gif Més informació en les webs següents:

punto5.gif Com sol·licitar la beca, tràmits a seguir… URL