Anglés

MODELS DE PROVES DE CERTIFICACIÓ

 B1:

 - Model 1

 - Model 2

 

 B2:

 - Model 1

 - Model 2

 

 C1:

 - Model 1

 - Model 2

 

  C2:

 - Model 1

 - Model 2

 

 

 THAT'S ENGLISH!

Els ensenyaments en la modalitat d'educació a distància That’s English! seran les dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2 de l'idioma anglés de les escoles oficials d'idiomes en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb les oportunes adaptacions curriculars per a la seua impartició a través de la modalitat a distància.

¡Atenció! NOVA DATA: Inscripció de l'alumnat That's English! del 24 al 25 de juny de 2020: enllaç

 

 ESTRUCTURA  i ACCÉS:

ACCÉS:

La superació dels mòduls 2, 4, 6, 8, 10 i 12 donaran accés als cursos 2A2, 1B1, 2B1, 1B2, 2B2 i 1C1 respectivament o el nivell assignat en la prova VIA.

En qualsevol cas, podran accedir a qualsevol dels cursos dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2 els que, puguen acreditar el domini de competències suficients en l'idioma mitjançant la Valoració Inicial de l'Alumne (VIA), prova dirigida a aquelles persones que tenen coneixements suficients d'anglés i desitgen accedir a qualsevol curs del programa That’s English! sense haver cursat o superat l'anterior o els anteriors.

Les escoles oficials d'idiomes realitzaran la prova VIA, que se celebrarà abans de l'inici del període d'inscripció del curs 2019- 2020.

La inscripció podrà realitzar-se per via telemàtica o de manera presencial. Per a la modalitat telemàtica haurà d'inscriure's mitjançant la pàgina web de That’s English!  emplenant les dades sol·licitades.

 CERTIFICACIÓ:

- La superació del mòdul 4 donarà lloc al certificat acreditatiu d'haver superat el Nivell Bàsic A2.

- La superació dels mòduls 8 i 12 donarà accés a la realització de la prova de certificació de Nivell Intermedi B1 i Nivell Intermedi B2, respectivament, que serà la mateixa per a tot l'alumnat de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. La superació de la prova donarà lloc al certificat acreditatiu d'haver superat el Nivell B1 o B2 segons es defineix en el MECR.

DATES DELS EXÀMENS:

* La recuperació del mòduls 8 i 12 s’haurà de realitzar abans de la prova de certificació, per a facilitar que l’alumnat es presente: s’ha de garantir que el 20 de maig les qualificacions estiguen introduïdes en ITACA.