Ponderacions en el Curs 2021-2022

Podreu comprovar la ponderació de cada assignatura en aquest enllaç.