Batxillerat

Si estàs interessat a cursar BATXILLERAT ARTÍSTIC en el nostre centre, 

informa't ací:           portada          contraportada         

Si estàs interessat/a, envia'ns un correu per a més informació: 12002661@gva.es

 

punto4.gif Les modalitats del Batxillerat seran les següents: 

 1. Ciències.
 2. Humanitats i Ciències Socials.
 3. Arts.

punto4.gif Accés

Podran accedir als estudis de Batxillerat els alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

punto4.gif Matèries

El batxillerat s'organitzarà en....

 • Matèries troncals
 • Matèries específiques

punto4.gif Primer curs

1º Batxillerat Troncals generals 

Troncals d'opció

(cal triar dos)

Específiques
Ciències
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua valenciana i literatura I
 • Primera llengua estrangera I
 • Filosofia
 • Matemàtiques I
 • Física i Química
 • Biologia i Geologia
 • Dibuix Tècnic I
 (*)
Humanitats
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua valenciana i literatura I
 • Primera llengua estrangera I
 • Filosofia
 • Llatí I
 • Economia
 • Grec I
 • Història del món contemporani
 • Literatura universal
 • Matemàtiques aplicades a les ciències Socials I
 (*)
Ciències Socials
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua valenciana i literatura I
 • Primera llengua estrangera I
 • Filosofia
 • Matemátiques aplicades a les ciències Socials I
 • Economia
 • Grec I
 • Història del món contemporani
 • Literatura universal
 • Llatí I
 (*)
Arts
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua valenciana i literatura I
 • Primera llengua estrangera I
 • Filosofia
 • Fonaments de l'art I
 • Història del món contemporani
 • Literatura universal
 • Cultura audiovisual I
 (*)

(*)

 Específiques

Triar dues o tres matèries més d'entre les oferides pel centre ....

 • Anàlisi Musical I
 • Anatomia Aplicada
 • Cultura Científica
 • Dibuix Artístic I
 • Dibuix Tècnic I
 • Llenguatge i Pràctica Musical
 • Religió
 • Segona Llengua Estrangera I
 • Tecnologia Industrial I
 • Tecnologies la Informació i la Comunicació  I
 • Volum
 • Educació Física
 • Una matèria del bloc d'assignatures troncals no cursada per l'alumne

 

punto4.gif Segon curs

2º Batxillerat Troncals generals

Troncals d'opció

(cal triar dos)

Específiques
Ciències
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua valenciana i literatura II
 • Primera llengua estrangera II
 • Història d'Espanya
 • Matemàtiques II
 • Física
 • Química
 • Biologia
 • Geologia
 • Dibuix Tècnic II
(*)
Humanitats
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua valenciana i literatura II
 • Primera llengua estrangera II
 • Història d'Espanya
 • Llatí II
 • Economia de l'Empresa
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de l'Art
 • Història de la Filosofia
 • Matemàtiques aplicades a les ciències Socials II
(*)
Ciències Socials
 • Lengua castellana i literatura II
 • Llengua valenciana i literatura II
 • Primera lengua extranjera II
 • Història d'Espanya
 • Matemáticas aplicadas a las ciencias Sociales II
 • Economia de l'Empresa
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de l'Art
 • Història de la Filosofia
 • Llatí II
(*)
Arts
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua valenciana i literatura II
 • Primera llengua estrangera II
 • Història d'Espanya
 • Fonaments de l'art II
 • Arts Escèniques
 • Cultura Audiovisual II
 • Diseny
(*)

(*)

Específiques

Triar dues o tres matèries més d'entre les oferides pel centre ...

 • Anàlisi  Musical II
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Dibuix Artístic II
 • Dibuix Tècnic II
 • Fonaments d'Administració i Gestió
 • Història de la Filosofia
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Imatge i So
 • Psicologia
 • Religió
 • Segona Llengua Estrangera II
 • Tècniques d'Expressió Gràfic-plàstica
 • Tecnologia Industrial II
 • Tecnologies la Informació i la Comunicació II
 • Educació Física
 • Una matèria del bloc d'assignatures troncals no cursada per l'alumne

 

punto4.gif Promoció de curs.

Els alumnes promocionaran de primer a segon de Batxillerat quan hagen superat les matèries cursades o tinguen avaluació negativa en dues matèries, com a màxim.

punto4.gif Titulació

Finalitzat el segon curs, obtens el Títol de Batxillerat, que et permet accedir...

 1. A estudis universitaris, si aproves l'examen d'accés a la universitat.
 2. A la FP de grau Superior.