Enseñanzas artísticas: Música y danza

MÚSICA I DANSA            

Els ensenyaments artístics són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics:

· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa

· Els ensenyaments professionals de Música i Dansa

Finalitzats els estudis dels ensenyaments professionals de Música i Dansa, l'alumnat podrà continuar els estudis d'Ensenyaments Superiors de Música i Dansa, respectivament.

Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana