Pruebas de acceso CFGM y CFGS

Departamento de Orientación

Publicada la convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior. (DOCV 11/01/2021)

Plaç d’inscripció a les proves: del 22 al 31 de març

Característiques de les proves grau mitjà.

Característiques de les proves grau superior.

Exemples d'examen de convocatòries anteriors.

Per a més informació.