Proves accés CFGM i CFGS

Departamento de Orientación

Publicada la convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior. (DOCV 07/03/2019)

Plaç d’inscripció a les proves: del 23 d'abril al 10 de maig.

Característiques de les proves grau mitjà.

Característiques de les proves grau superior.

Exemples d'examen de convocatòries anteriors.

Per a més informació.