Ensenyaments esportius

ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Els ensenyaments esportius són estudis postobligatoris i de règim especial, que tenen una duració variable segons el grau i preveuen una formació científica, tècnica i pràctica al voltant d'una modalitat esportiva.

Aquests ensenyaments conduïxen a l'obtenció de les titulacions de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior i comprenen dos graus, amb els seus corresponents cicles, i que una vegada superats conduïxen a les titulacions corresponents.

Grau

Cicle Certificats i Titulacions
Grau mitjà

Cicle inicial

Certificat de cicle inicial

Grau mitjà

Cicle final

Títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o especialitat corresponent
Grau superior Cicle de grau superior Títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat o especialitat corresponent