FP Grau Mitjà

 
punto9.gif Si ... prefereixes treballar ja i tenir una formació pràctica amb menys matèries que estudiar.
No ho dubtes ... 

F.P. Grau Mitjà.

Si vols saber els cicles de Formació Professional de la Comunitat Valenciana consulta aquesta pàgina: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1

  Informació sobre l'oferta formativa de cicles de Formació Professional a l'IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna: https://portal.edu.gva.es/iesjaumeeljust/cicles-formatius/ 

punto9.gif Quins estudis permeten l'accés als cicles formatius de grau mitjà?

 • Graduat en ESO
 • Títol Professional Bàsic
 • Títol de Batxiller
 • Títol universitari
 • Tècnic/a o de Tècnic/a Superior de Formació Professional

A l'efecte de l'accés, són equivalents els títols següents:

 • Títol de Tècnic Auxiliar (FP I)
 • Haver superat el segon curs de BUP amb un màxim de dos matèries pendents
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans
 • Haver superat el tercer curs del Pla d'Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics
 • Haver superat el Batxiller
 • Tècnic Especialista (FP II)
 • Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als cicles de grau superior.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors

Si no tinc aquests estudis previs, puc accedir a un cicle de grau mitjà?

 • Hauràs de tindre complits 17 anys o complir-los durant l'any en curs, i superar una prova d'accés.
 • La prova d'accés haurà d'acreditar que l'aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Com s'estructura la prova?

Els continguts estàn determinats en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

La prova s'estructura en tres parts:

Part lingüística

 • Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
 • Anglés

Part social

 • Ciències Socials, Geografia i Història

Part científica-matemàtica-tècnica

 • Matemàtiques
 • Ciències Naturals
 • Tractament de la informació i competència digital

 

 • Informació sobre les proves d'accés a cicles formatius.

Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Convocatòria 2023

2024