El Departament

 

Sobre el Departament d'Orientació

Els membres del Departament som:

  • Mª Victoria Vercher Casanova. Orientadora. 

            Horari atenció famílies: Dilluns:17'00- 17'45 (Vesprada)/ Dijous 08'55-09'50 (Matí) 

           mv.verchercasanova@edu.gva.es   

  • Alícia Alvarado Blanquer. Orientadora

           Horari atenció famílies: Dijous: 12'10-13'05 (Matí)

          a.alvaradoblanquer@edu.gva.es

  • Maria Piera Millet. Orientadora

          Horari atenció famílies: Dimecres: 13,05-14.00

  • Cristina Palomares Bixquert, Mestra de Pedagogia Terapèutica 

         Horari atenció famílies: Dimecres: 13'05-14'00 (Matí)

         c.palomaresbixquert@edu.gva.es

  • Inmaculada García Galiana, Mestra de Pedagogía Terapèutica

         Horari atenció famílies: Dijous: 09'50-10'45 (Matí)

         p.fernandezvano@edu.gva.es

Sol·licitar cita prèvia per telèfon: 962829995

Contacte per correu departament:  orientacio@ieseljust.com

 

 

 

 

2024