SELECTIVITAT

Per a l’accés i l’admissió a la Universitat en el curs 2021-2022 dels estudiants de batxillerat, es considerarà la qualificació del Batxillerat més la de la Prova d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.  La  prova consistirà en una Fase Obligatòria i una Fase Voluntària.
La PAU consistirà en:

 • Fase obligatòria
 • Fase voluntària
En les PAU, els estudiants s'hauran d'examinar obligatòriament de les 5 assignatures troncals generals:
 1. Castellà,
 2. Valencià,
 3. Idioma estranger,
 4. Història d'Espanya
 5. La vinculada a la modalitat de batxillerat:
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II,
 • Llatí II
 • Fonaments de l'Art II.

La nota de la fase obligatòria de la PAU serà la mitjana de les 5 assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts.

La nota d'accés a la Universitat serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU.

L’estudiant podrà presentar-se, en la fase voluntària, a un màxim de 4 assignatures troncals de les que s'indiquen a continuació, cursades o no cursades, distintes de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de batxillerat de la què s’examina en la Fase Obligatòria, per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts.

 

 

BANC D'EXAMENS PAU EN  YOUTUBE

Banc d'Exàmens 2020 - UMH.
Proves d'Accés a la Universitat (P.A.O.)
L'objectiu d'aquesta convocatòria és proporcionar a l'estudiant de secundària l'estructura dels exàmens als quals s'enfrontaran en les proves d'accés a la universitat. L'estudiant disposarà de la solució àmpliament detallada dels exàmens resolts pels especialistes que els van dissenyar.

http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es/

UN EXEMPLE: