Bienvenido/a al blog

Bienvenido al Blog

Poden consultar dúbidas enviando un correo á seguinte dirección:

orientacion.ies.luis.seoane@gmail.com

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DA ESO AO RENDEMENTO 

As solicitudes (anexo I) deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede. xunta.gal), ou directamente desde a propia aplicación «PremiosEdu».

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o día 30 de xuno de 2022.

Orde 23 de maio de 2022

CURRÍCULOS LOMLOE (1º e 3ºESO, 1ºBACH): 

DISTRIBUCIÓN HORARIA ESO LOMLOE

DISTRIBUCIÓN HORARIA 3º PDC

CURRÍCULO PROXECTO COMPETENCIAL

BORRADOR CURRÍCULO ESO

DISTRIBUCIÓN HORARIA 1º Bacharelato LOMLOE

DISTRIBUCIÓN HORARIA 2º Bacharelato LOMLOE

REAL DECRETO ENSINANZAS MÍNIMAS BACHARELATO

BORRADOR CURRÍCULO BACHARELATO

BORRADOR CURRÍCULO DE MATERIAS OPTATIVAS DE BACHARELATO

CURRÍCULOS LOMCE(2º e 4ºESO, 2ºBACH):

ESO:

DISTRIBUCIÓN HORARIA materias ESO LOMCE

CURRÍCULO MATERIAS ESO LOMCE

BACHARELATOS:

DISTRIBUCIÓN HORARIA bacharelato LOMCE

CURRÍCULO MATERIAS bacharelato LOMCE 

CURRÍCULO EDUCACIÓN PARA O SÉCULO XXI

CURRÍCULO PROXECTO ATLÁNTICO I

 

ABAU 2022Ligazón 

PÁXINA DA CIUG: Ligazón

DATAS ABAU, CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2022: 

12, 13 e 14 de XULLO

CONVOCATORIA ABAU EXTRAORDINARIA Ligazón

COMISIÓNS DELEGADAS ABAU EXTRAORDINARIA Ligazón

HORARIO ABAU EXTRAORDINARIA Ligazón

TÍTULO BACHARELATO

Impreso taxas

Taxas

MATRÍCULA ABAU BACHARELATO 2022:

Impreso matrícula ABAU Bacharelato

Impreso taxas

INSTRUCIÓNS NERTA ALUMNADO ABAU 2022:

Instrucións NERTA

CALENDARIO XERAL ABAU 2022: Ligazón

NOTAS DE CORTE 2021-22: Ligazón

TÁBOAS DE PONDERACIÓN 2022-23: Ligazón

VÍDEO ABAU: Ligazón

PROTOCOLO ABAU: Ligazón

PROCESO DE REVISIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DA ABAU: Ligazón

 

ADMISIÓN NO SUG: 

PREINSCRICIÓN

Convocatoria para a preinscrición

Calendario preinscrición

Oferta de prazas do SUG

Confirmar lista de espera

Vídeo preinscrición en NERTA 2020  (Atención! As datas deste vídeo non están actualizadas. Consultar calendario de preinscrición e de matrícula)

MATRÍCULA

Procedemento de matrícula

Calendario de matrícula

Formalización de matrícula na Universidade de Santiago de Compostela

Formalización de matrícula na Universidade de Coruña

Formalización de matrícula na Universidade de Vigo

CONVOCATORIA RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS USC 2022-23:  Ligazón

CONVOCATORIAS DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UDC 2022-23:  Ligazón

 

CICLOS FP: 

ADMISIÓN CICLOS: Calendario   

Admisión Grao Medio 

Admisión Grao Superior

Ciclos con prazas liberadas 

 

INSERCIÓN LABORAL

 

QUE QUERO ESTUDAR? La Voz de Galicia Ligazón

 

ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL:

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Música para o curso 2022/23

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2022/23

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2022/23

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2022/23

Convocatoria das probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2022/23

 

Línea de ayuda de ciberseguridad: El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en estos momentos, en los que la tecnología y la comunicación digital se convierten en nuestro gran aliado, pone a vuestra disposición el 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para menores, educadores, padres y tutores. Este número de marcación corta es gratuito y confidencial y está disponible todos los días del año de 09:00 a 21:00. 

 INCIBE menores       INCIBE 017

 

 Recomendacións do Colexio de Psicoloxía de Galicia á comunidade educativa

Preme aquí:  Ligazón

  

"PROYECTO BRÚJULA PARA DIVERGENTES" 

 Consiste en recopilar experiencias e opinións reais para que poidas orientar mellor os teus estudos superiores e o teu futuro profesional.

Podes acceder a entrevistas de estudantes de distintos estudos superiores. Preme aquí: https://www.instagram.com/brujulaparadivergentes/

 Se eres un antigo alumno de bacharelato do IES Luís Seoane e queres colaborar con este proxecto, contando a túa experiencia e opinión sobre a carreira/grao superior que estás estudando para que lle sirva de axuda a outros alumnos/as, podes acceder ao seguinte formulario, só tardarás uns 10-15 minutos: https://forms.gle/UQmTFHGNToUduz9X9 

 

 

 
 
 

 

 

lineagraz.gif

2022