Formació Professional

PERÍODE d'ADMISSIÓ del 19 al 29 de maig de 2022. A continuació, es presenta un enllaç on es troba un resum del calendari d'admissió i matrícula per a l'alumnat que vulgui cursar la formació professional:

https://elorienta.com/ferreriguardia/data/uploads/cuadro-calendario-2022.pdf

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional [2022/818]

Enlace a la legislación

PROVES D'ACCÉS A CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:

https://elorienta.com/ferreriguardia/data/uploads/pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-formacion-profesional.pdf

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 150 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, agrupats en els següents nivells:

  • Cicles de Formació Professional Bàsica, que condueixen al Títol de professional bàsic corresponent i són ensenyaments d'oferta obligatòria i gratuïta.
  • Cicles Formatius de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic i que formen part de l'educació secundària post-obligatòria.
  • Cicles Formatius de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior que forma part de l'educació superior.

Els Títols que s'obtenen en cursar un cicle formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

ACCÉS DIRECTE A:

FP Bàsica

 FP Grau Mtjà

 FP Grau Superior

Presentación guía Formación Profesional