Universitat

 ESTRUCTURA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

 Ensenyaments de Grau

Tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general, d'una o diverses disciplines, orientada per a l'exercici d'activitats de caràcter professional.

La superació dels ensenyaments de Grau donarà dret a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada.

Totes les titulacions de grau s'adscriuen a alguna de les branques de coneixement següents:

  - Arts i Humanitats

  - Ciències

  - Ciències de la Salut

  - Ciències Socials i Jurídiques

 -  Enginyeria i Arquitectura

En el cas dels graus de 240 ECTS, el pla d'estudis conté un mínim de 60 ECTS de formació bàsica, dels quals almenys 36 estan vinculats a matèries de la branca de coneixement a la qual s'adscriu el grau. A més, totes les titulacions de grau inclouen un treball final de grau (TFG), que pot tenir entre 6 i 30 ECTS.

 

  Ensenyaments de Màster

Tenen com a finalitat l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

La superació dels ensenyaments de Màster donarà dret a l'obtenció del títol de Màster Universitari.

Cal tenir en compte que des de les universitats s'ofereixen tant Màsters Oficials com Títols Propis. La principal diferència és que un Màster Oficial està regulat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) dependent del Ministeri d'Educació i un Títol Propi no està regulat per la ANECA. Així doncs, els Màsters Oficials són estudis de caràcter oficial homologats en tota la Unió Europea i per contra els Títols Popis manquen d'aquesta homologació i només són vàlids en el territori nacional.

 

  Ensenyaments de Doctorat

Tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiant en les tècniques de recerca, podran incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclourà l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca.

La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de 3 anys a temps complet i de 5 anys a temps parcial, des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

La superació dels ensenyaments de Doctorat donarà dret a l'obtenció del títol de Doctor o Doctora.

 TIPUS D''UNIVERSITATS:

 Universidats públiques

 Universitats privades

 

 GRAUS UNIVERSITARIS:

 ESTRUCTURA:

Matèries de formació bàsica: cada grau inclou 60 crèdits de formació bàsica, dels quals, almenys 36, estaran vinculats a les matèries pròpies de la branca de coneixement del títol. Aquests crèdits es cursen en la primera meitat del pla d'estudis. Facilitaran la mobilitat entre titulacions de la mateixa branca de coneixement.

Matèries obligatòries: Són les matèries fonamentals del títol que seran establertes per les universitats i tindran caràcter obligatori.

Matèries optatives: Són matèries que l'alumnat podrà triar normalment en 3r i 4t curs en funció de les seues necessitats entre una oferta de matèries determinada per la universitat. A més es poden obtenir fins a un màxim de 6 crèdits per títol a través del reconeixement de la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Pràctiques externes: Són pràctiques externes en empreses o institucions que en alguns graus podran ser obligatòries o optatives i no superaran els 60 ECTS.

Treball de fi de grau: El treball fi de grau és de caràcter obligatori i podrà tenir entre 6 i 30 ECTS. Es realitzarà en la fase final del pla d'estudis i està orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. Una vegada elaborat s'haurà de defensar de manera pública.

 OFERTA DE GRAUS:

A continuació tens la informació dels graus que s'ofereix en la Universitat de València, en la Universitat Politècnica de València, en la Universitat d'Alacant i en la Universitat Jaume I de Castelló. Però, a més, en aquest enllaç pots descarregar tota aquesta informació així com l'oferta en la Universitat Miguel Hernández d'Elx:

 Rama de Arquitectura  Engenyeria (UV - UJI):

- Grau en Arquitectura (UA)

 - Grau en Arquitectura Tècnica (UJI – UA)

 - Grau en Ciència de Dades (UV)

 - Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (UJI)

 - Grau en Fonaments de l'Arquitectura (UA)

 - Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural (UJI)

 - Grau en Enginyeria Biomética (UA)

 - Grau en Enginyeria Civil (UA)

 - Grau en Enginyeria Elèctrica (UJI)

 - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (UV)

 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial (UV)

 - Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (UJI)

 - Grau en Enginyeria Informàtica (UV – UJI – UA)

 - Grau en Enginyeria Mecànica (UJI)

 - Grau en Enginyeria Multimèdia (UV – UA)

 - Grau en Enginyeria Química (UV – UJI – UA)

 - Grau en Enginyeria Robòtica (UA)

 - Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació (UA)

 - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (UJI)

 - Grau en Enginyeria Telemàtica (UV)

 - Grau en Matemàtica Computacional (UJI)

 - Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut (UA) – No oferta en el curs 19/20

 Rama d'Arts i Humanitats:

 - Grau en Belles arts (UPV)

 - Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals (UPV)

 - Grau en Disseny i Tecnologies Creatives (UPV)

 - Grau en Español: Llengua i Literatures (UA)

 - Grau en Estudis Àrabs i Islàmics (UA)

 - Grau en Estudis Francesos (UA)

 - Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seves Literatures (UV)

 - Grau en Estudis Anglesos (UV – UJI – UA)

 - Grau en Filologia Catalana (UV – UA)

 - Grau en Filologia Clàssica (UV)

 - Grau en Filosofia (UV)

 - Grau en Història (UV – UA)

 - Grau en Història de l'Art (UV)

 - Grau en Història i Patrimoni (UJI)

 - Grau en Humanitats (UA)

 - Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (UJI)

 - Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures (UV)

 - Grau en Traducció i Interpretació (UJI)

 - Grau en Traducció i Interpretació: Alemany (UA)

 - Grau en Traducció i Interpretació: Francés (UA)

 - Grau en Traducció i Interpretació: Anglés (UA)

 - Grau en Traducció i Mediació Interlingüïstica: Alemany (UV)

 - Grau en Traducció i Mediació Interlingüïstica: Francés (UV)

 - Grau en Traducció i Mediació Interlingüïstica: Anglés (UV)

- Grau en Biologia (UV – UA)

 - Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques (UV)

 - Grau en Biotecnologia (UV)

 - Grau en Biotecnologia (UPV)

 - Grau en Ciències Ambientals (UV)

 - Grau en Ciències Ambientals (UPV)

 - Grau en Ciències de la Mar (UA)

 - Grau en Ciències Gastronòmiques (UV)

 - Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments (UPV)

 - Grau en Física (UV – UA)

 - Grau en Geologia (UA)

 - Grau en Matemàtiques (UV – UA)

 - Grau en Química (UV – UJI – UA)


  Rama de Ciències de la Salut:

 - Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments (UV)

 - Grau en Infermeria (UV – UJI – UA)

 - Grau en Farmàcia (UV)

 - Grau en Fisioteràpia (UV)

 - Grau en Logopèdia (UV)

 - Grau en Medicina (UV – UJI)

 - Grau en Nutrició Humana i Dietètica (UV – UA)

 - Grau en Odontologia (UV)

 - Grau en Òptica i Optometria (UV – UA)

 - Grau en Podologia (UV)

 - Grau en Psicologia (UV – UJI)


 Rama de Ciències Socials i Jurídiques:

 - Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses (UV – UJI – UA)

 - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UPV)

 - Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (UV – UA)

 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública (UV)

 - Grau en Comunicació Audiovisual (UV - UJI)

 - Grau en Comunicació Audiovisual (UPV)

 - Grau en Criminologia (UV – UA)

 - Grau en Criminologia i Seguretat (UJI)

 - Grau en Dret (UV – UJI – UA)

 - Grau en Economia (UV – UJI – UA)

 - Grau en Educació Social (UV)

 - Grau en Finances i Comptabilitat (UV – UJI)

 - Grau en Gastronomia i Arts Culinàries (UA)

 - Grau en Gestió i Administració Pública (UJI – UA)

 - Grau en Gestió i Administració Pública (UPV)

 - Grau en Geografia i Medi Ambient (UV)

 - Grau en Geografia i Ordenació del Territori (UA)

 - Grau en Informació i Documentació (UV)

 - Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis (UV)

 - Grau en International Business / Negocis Internacionals (UV)

 - Grau en Maestro/a en Educació Infantil (UV – UJI – UA)

 - Grau en Maestro/a en Educació Primària (UV – UJI – UA)

 - Grau en Màrqueting (UA)

 - Grau en Pedagogia (UV)

 - Grau en Periodisme (UV – UJI)

 - Grau en Publicitat i Relacions Públiques (UJI – UA)

 - Grau en Relacions Internacionals (UA)

 - Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans (UV – UJI – UA)

 - Grau en Sociologia (UV – UA)

 - Grau en Treball Social (UV – UA)

 - Grau en Turisme (UV – UJI – UA)

 - Grau en Turisme (UPV)

  Rama Enginyeria i Arquitectura. Agroalimentària i Forestal (UPV):

 - Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural (UPV)

 - Grau en Enginyeria Forestal i del Medi natural (UPV)


 Rama Enginyeria i Arquitectura. Arquitectura, Enginyeria Civil i Edificació (UPV):

 - Grau en Arquitectura Tècnica (UPV)

 - Grau en Fonaments de l'Arquitectura (UPV)

 - Grau en Enginyeria Civil (UPV)

 - Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (UPV)


 Rama Enginyeria i Arquitectura. Ciència i Tecnologia per a la Salut (UPV):

 - Grau en Enginyeria Biomèdica (UPV)


 Rama Enginyeria i Arquitectura. Industrial i Aeronàutica (UPV):

 - Grau en Enginyeria Aeroespacial (UPV)

 - Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (UPV)

 - Grau en Enginyeria Elèctrica (UPV)

 - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (UPV)

 - Grau en Enginyeria de l'Energia (UPV)

 - Grau en Enginyeria Mecànica (UPV)

 - Grau en Enginyeria d'Organització Industrial (UPV)

 - Grau en Enginyeria Química (UPV)

 - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (UPV)


 Rama Enginyeria i Arquitectura. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (UPV):

 - Grau en Ciència de Dades (UPV)

 - Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia (UPV)

 - Grau en Enginyeria Informàtica (UPV)

 - Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge (UPV)

 - Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (UPV)

 - Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia (UPV)

 - Grau en Tecnologies Interactives (UPV)


  Dobles Titulacions:

 •  Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret (UV – UJI – UA)
 •  Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Enginyeria Informàtica (UPV - UA)
 •  Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (UPV)
 •  Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Turisme (UPV)
 •  Doble Grau en Dret + Criminologia (UV – UA)
 •  Doble grau en Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració Pública (UV)
 •  Doble Grau en Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica (UV)
 •  Doble Grau en Física + Matemàtiques (UV)
 •  Doble Grau en Enginyeria Forestal i del Medi natural + Ciències Ambientals (UPV)
 •  Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge + Comunicació Audiovisual (UPV)
 •  Doble Grau en Sociologia + Ciències Polítiques i de l'Administració Pública (UV)
 •  Doble Grau en Turisme + ADE (UV – UA)
 •  Doble Grau en Física + Química (UV)


  Dobles Titulacions Internacionals:

 •  Doble Grau Administració i Direcció d'Empreses UA – School of Business de la Northwestern State University (els EUA) ¨ Universitat d'Alacant
 •  Doble Grau en Dret UA - Universidade do Vall do Itajaí (UNIVALI) ¨ Universitat d'Alacant
 • Dobles Titulacions Internacionals en Economia ¨ Universitat de València
 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en Administració i Direcció d'Empreses ¨ Universitat de València
 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública ¨ Universitat de València
 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en Dret ¨ Universitat de València
 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en International Business ¨ Universitat de València
 • Dobles Titulacions Internacionals Química UV - Université de Strasbourg (ECPM/Unistra) ¨ Universitat de València
 • Programa Internacional UA – Universitat de Bamberg ¨ Universitat d'Alacant

 

 PROGRAMES ERASMUS:

 El Programa Erasmus Estudis permet realitzar una estada en una altra universitat d'un país participant en el programa Erasmus+. Els països són: Unió Europea (els 28 estats membres), Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia, quedant en dubte l'estat de Regne Unit en la pròxima convocatòria per la seua situació.

 REQUISITS UNIVERSTAT DE VALÈNCIA:

 • Ser nacional d'algun dels països participants en el programa.
 • Ser nacional d'un altre país tenint un permís de residència vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat (és possible que siga necessari tenir un visat del país de la universitat de destinació).
 • Estar matriculat en estudis oficials de grau de la Universitat de València.
 • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d'estudis, en la finalització del curs acadèmic explicitat en les bases.
 • No ser beneficiari en el curs d'un altre programa de mobilitat de la universitat.
 • Acreditar el nivell d'idioma i ser acceptat per la institució de desitinación.

Els estudiants poden realitzar Erasmus més d'una vegada sempre que no superen en el seu conjunt els 12 mesos en grau, excepte en els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia en els quals el límit és de 24 mesos.

 

 ENLAÇOS:

 Gua en format PDF

 Información general

 Convocatòries: 

 Requisits lingüístics

 Beques econòmiques

 Documents útils

 

 També hi ha la possibilitat de realitzar Erasmus en el període de pràctiques. Tens tota la informació en aquest enllaç.

 

 WEBS D'INTERÉS:

 A través d'aquest enllaç pots buscar titulacions i on obtenir-les

 A través d'aquest enllaç pots informar-te sobre el nivell d'inserció laboral de cada titulació, segons la comunitat.