Notes de tall

En aquest enllaç pots informar-te sobre les notes de tall per a cada grau universitari. Has de tindre en compte que cada universitat té una nota diferent. Per la qual cosa un mateix grau pot tindre una nota de tall diferent en la Universitat de  València, Alacant i Castelló.

Les opcions que et presentem són:

- Universitat de València (UV)

- Universitat Politècnica de València (UPV)

-  Universitat d'Alacant (UA)

- Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

- Universitat Miguel Hernández d'Elx

En cas que busques una universitat fora de la Comunitat Valenciana pots informar-te de la nota de tall en el aquest enllaç.

En aquest cas recomanem que el verifiqueu en la web de la pròpia universitat ja que no és un enllaç oficial de cap universitat.